Επιπλα τηλεόρασης Saphire

Έπιπλο τηλεόρασης σε δρύς με ίνοξ λεπτομέρειες και πατητά συρτάρια με βάθος ικανοποιητικό ώστε να τα χρησιμοποιήσετε σαν αποθηκευτικό χώρο.

Δυνατότητα επιλογής ξύλου και διάστασης.